QUÀ: ẤM ĐUN SIÊU TỐC SATO 1,8L

Quà: Ấm đun siêu tốc Sato 1,8L