Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Hoàng Oanh - Vinamilk

1. Thông tin cá nhân

  • Tên đầy đủ: Nguyễn Vĩnh Hoàng Oanh
  • Ngày sinh: 12/06/1978
  • Quê quán: Cần Thơ
  • Chức danh: BS CK1 Nguyễn Vĩnh Hoàng Oanh
  • Chức vụ tại Vinamilk: Chuyên viên tư vấn dinh dưỡng

2. Kinh nghiệm

  • 20 năm làm công tác tư vấn dinh dưỡng tại TTDD Vinamilk
  • Bằng cấp/chứng chỉ: BS. Đa khoa, CK1 NHI, CCHN Nhi khoa