SỮA ĐẶC NGÔI SAO PHƯƠNG NAM XANH BIỂN

Là nguyên liệu không thể thiếu cho ly cà phê sữa đúng điệu.

Hương vị:

 

Xanh Biển

CamXanh LáXanh Biển

Trọng lượng:

Quy cách đóng gói: