Bác sĩ Hồ Thị Nam Huế - Vinamilk

1. Thông tin cá nhân

  • Tên đầy đủ: Hồ Thị Nam Huế
  • Ngày sinh: 11/02/1966
  • Quê quán: Nghệ Tĩnh
  • Chức danh: Bs. Hồ Thị Nam Huế
  • Chức vụ tại Vinamilk: Chuyên viên tư vấn dinh dưỡng

2. Kinh nghiệm

  • 8 năm chuyên trách chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ & trẻ em và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại TTYT quận Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng
  • 19 năm trong lĩnh vực Dinh dưỡng tại Vinamilk
  • Bằng cấp/Chứng chỉ: Bs Đa khoa, CCHN khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội