SỮA ĐẶC NGÔI SAO PHƯƠNG NAM CAM

Là nguyên liệu không thể thiếu cho ly cà phê sữa đúng điệu.

Hương vị:

 

Cam

CamXanh LáXanh Biển

Trọng lượng:

Quy cách đóng gói: