Bác Sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Vinamilk

bác sĩ nguyễn thị ngọc thanh

1. Thông tin cá nhân

  • Tên đầy đủ: Nguyễn Thị Ngọc Thanh
  • Ngày sinh: 19/9/1977
  • Quê quán: Cần Thơ
  • Chức danh: BS CK1. Nguyễn Thị Ngọc Thanh
  • Chức vụ tại Vinamilk: Bác sĩ dinh dưỡng

2. Kinh nghiệm

  • 5 năm kinh nghiệm khám nội khoa tại TTYT Q. Bình Thủy - Cần Thơ
  • 16 năm trong lĩnh vực Dinh dưỡng tại TTDD - Vinamilk
  • 6 năm khám nội nhi tại phòng khám đa khoa Ngọc Thạch – Cần Thơ
  • Bằng cấp/chứng chỉ: Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ chuyên khoa 1 Nhi